Najbliższą audycję dziś, o godzinie 20:00
Poprowadzi Janeczka
Przy sobocie